Drewniane medale dla uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.